Kelvin to Fahrenheit formula

Kelvin (K) to Fahrenheit (°F) temperature conversion.

Kelvin to Fahrenheit conversion furmula

The temperature T in degrees Fahrenheit (°F) is equal to the temperature T in Kelvin (K) times 9/5, minus 459.67:

T(°F) = T(K) × 9/5 - 459.67

Example

Convert 300 Kelvin to degrees Fahrenheit:

T(°F) = 300K × 9/5 - 459.67 = 80.33 °F

Try:

Kelvin to Fahrenheit conversion table

Kelvin (K) Fahrenheit (°F)
0 K -459.67 °F
10 K -441.67 °F
20 K -423.67 °F
30 K -405.67 °F
40 K -387.67 °F
50 K -369.67 °F
60 K -351.67 °F
70 K -333.67 °F
80 K -315.67 °F
90 K -297.67 °F
100 K -279.67 °F
110 K -261.67 °F
120 K -243.67 °F
130 K -225.67 °F
140 K -207.67 °F
150 K -189.67 °F
160 K -171.67 °F
170 K -153.67 °F
180 K -135.67 °F
190 K -117.67 °F
200 K -99.67 °F
210 K -81.67 °F
220 K -63.67 °F
230 K -45.67 °F
240 K -27.67 °F
250 K -9.67 °F
260 K 8.33 °F
270 K 26.33 °F
280 K 44.33 °F
290 K 62.33 °F
300 K 80.33 °F
400 K 260.33 °F
500 K 440.33 °F
600 K 620.33 °F
700 K 800.33 °F
800 K 980.33 °F
900 K 1160.33 °F
1000 K 1340.33 °F

 

Fahrenheit to Kelvin formula ►

 


See also

Contact Us

TEMPERATURE CONVERSION
ABOUT